اخبار دوره ها

سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه تربیت مدرس

 
Picture of مدیرکل سیستم
سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه تربیت مدرس
by مدیرکل سیستم - Tuesday, 21 Azar 1396, 11:48 AM
 

اهم اهداف راه اندازی سامانه الکترونیکی دروس:

  • ارائه دروس دوره های حضوری دانشگاه در قالب دوره های ترکیبی

از مهمترین اهداف این سامانه اختصاص فضای درسی برای دروس دوره های حضوری دانشگاه و ارائه دروس در قالب دوره های ترکیبی است به نحوی که کلیه اساتید از خدمات و مزایای یادگیری الکترونیکی در دروس دوره های حضوری خویش بهره مند گردند.

  • برگزاری دوره های کوتاه مدت شامل :

دوره های تک درس (نظیر دوره های صلاحیت مدرسی و نظایر آن)

دوره های کاربردی-مهارتی (نظیر دوره های آموزش کارکنان و ...)

Picture of مدير سيستم
در پاسخ به: سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه تربیت مدرس
by مدير سيستم - Thursday, 23 Azar 1396, 6:16 PM
 
قالب سامانه الکترونیکی دروس با امکانات جدید و بهینه بروزرسانی گردید.