*** قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی ***


پرتال آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه  با آدرس el.modares.ac.ir  در دسترس است.

 خواهشمند است جهت استفاده بهینه از سامانه، راهنماهای کاربری تهیه شده را ملاحظه نمایید.
 جهت ثبت درخواست ها و مشکلات خود از طریق    سامانه مدیریت درخواست های الکترونیکی   اقدام نمایید.

راهنمای کاربری دانشجویان ورودی جدید