• *** قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی ***

   

  پرتال آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه  با آدرس el.modares.ac.ir  در دسترس است.
   خواهشمند است جهت استفاده بهینه از سامانه، راهنماهای کاربری تهیه شده را ملاحظه نمایید.
   جهت ثبت درخواست ها و مشکلات خود از طریق    سامانه مدیریت درخواست های الکترونیکی   اقدام نمایید.

       

  مدیریت آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه